Om Richer Sales


 

Richer Sales utbildar, coachar och hjälper företag, entreprenörer och säljare att bedriva en mer långsiktig, medveten och framgångsrik försäljning. Bakom initiativet står Richard Gavette som efter en framgångsrik karriär som säljare startade eget företag som på två år växte till 12 heltidsanställda.

 Richard är övertygad om att försäljning med fokus på att skapa långsiktiga relationer till sina kunder (och medarbetare), är mest lönsamt och trevligast för alla inblandade.

Alla Richer Sales utbildningar och arbetsmetoder grundar sig på vetenskapliga upptäckter inom psykologi, empati, kommunikation och andra områden kopplat till försäljning. Detta kryddas med egna upplevelser och insikter vilket tillsammans har skapat konkreta verktyg, metoder och säljtekniker som du och ditt företag kan börja använda direkt. 

Richard avsätter även idag delar av sin tid till praktisk försäljning i egen regi. Att leva som du lär är avgörande för att på riktigt kunna förstå och hjälpa företag och människor att hantera de situationer som uppstår då du arbetar med försäljning.

Richer Sales hjälper och arbetar med företag, entreprenörer och säljare som är modiga, prestigelösa och som på riktigt vill utveckla och förändra sin försäljning till det bättre.

Läs mer om våra utbildningar och tjänster