Tjänster


Richer Sales ger också hjälp inom följande områden:

Säljcoaching - Vi utbildar och coachar dina säljare individuellt eller i grupp. Detta är viktigt även i fungerande säljgrupper, för att förebygga dippar samt att göra topparna mer långvariga. Vi kan också följa med din säljare på kundmöten och efteråt ge konkreta tips och verktyg till säljaren. Richer Sales har gedigen erfarenhet och riktar sig både mot telefon- och fältfokuserade företag. Uppdragen och dess innehåll anpassas helt till dina behov och önskemål. Kontakta oss, så tar vi ett förutsättningslöst möte.

Coaching av säljchef - Vi utbildar och coachar dig som företagsledare eller säljchef i hur du ökar dina säljares resultat, utveckling och välmående. Vårt fokus ligger också här på långsiktighet, att utveckla ledarskap som genererar resultat både på kort- och lång sikt.

Säljstruktur - Vi går tillsammans med företagets ledning igenom företagets säljstruktur, säljprocess och mål kring försäljningen.  Ett av nästa steg är samtal och tester med säljarna och övrig personal, för att se hur väl överens företagets verklighet och vision stämmer. Vi gör därefter en analys över vad som kan effektiviseras och förbättras mot att nå uppsatta mål kring försäljningen, och rapporterar detta till dig tillsammans med konkreta verktyg och åtgärder.

Personlighetsanalyser - Richard är certifierad i Extended DISC som är ett internationellt verktyg för att identifiera beteendestilar. Ett utmärkt verktyg för att utveckla individer och team till att kommunicera mer effektivt.  Väldigt användbart för dig som vill utveckla din säljorganisation och öka dina säljares medvetenhet om hur de effektivt skapar kontakt och relation med andra personlighetstyper. Analyserna används även med framgång som stöd i din rekrytering.

Rekrytering av säljare -  Att anställa säljare är ingen enkel uppgift. Men bland de viktigaste. Det finns många fällor att gå i, både för den som är erfaren och den som ska rekrytera sin första säljare. Därför är det klokt att få rådgivning utifrån, för att inte fastna i gamla tankemönster och ens ibland låsta personliga åsikter, vilket kan vara en begränsning i många företags rekrytering. Vi hjälper dig att hitta och göra rätt före, under och efter rekryteringen.Vi erbjuder också personlighetsanalyser samt second opinion på dina kandidater. Kontakta oss en tid innan du ska rekrytera, för att undvika stress kring den så viktiga rekryteringsprocessen.